دوراهه مرگ وزندگی

برای قلب شکسته ی دوستم

دوراهه مرگ وزندگی

برای قلب شکسته ی دوستم

دوراهه مرگ وزندگی

می گن گذشته ها گذشته ولی از بعضی گذشته ها نمی شه راحت گذشت می دونی از چی یا بهتره بگم کی از ادمای گذشته از پدرش کسی که وقتی برای اولین بار به دنیا اومد اونو دید کسی که دستاش رو گرفت راه بره کسی که تموم زندگی ایش دختر یکی یه دونه اش بود اما ایا ادمای بزرگ که تاج و تخت داشتن این رو فهمیدن هون ادمایی که گذاشتن به راحتی هزاران هزار نفر زیر گور ادما زنده به گور بشن می شد با یه چکه اب نجاتشون داد اما اون اب رو دریغ کردن می شد یک کم حواسشون جمع باشه که یه ادم زنده با نفس های بریده توی سرد خونه نفس های اخرش رو نکشه در فاجعه منا یا قتل زنجیره ایی منا هزار چند نفر از هم وطن هامون بوسیله ی ال سعود به قتل رسیدن باز هم می گم کسایی که می شد جونشون رو نجات داد 3 مهرماه یه تاریخ خونین توی تقویم سال 94ام وقتی داغ پدر نداشتن رو فهمیدم که اشتباها از دهنم در فت و پیش دوستم گفتم پدر همین یه کلمه تا اعماق جگرش رو سوزوند و من از اون تاریخ به بعد یه جنایت کارم لطفا اگه دختری دیدن با مو های فرفری چشمای قهوه ای درشت و مهربون از گفتن یه کلمه خوداری کنین :(پدر) با هر زبانی اکیدا گفته نشه

دستات رو بو کن عزیزم بو چی می ده عطر نه خیر اشتباه کردی دستات بوی خون می ده اره بیشتر بوش کن دستات خونی نیست اما بوی خون می ده  تا حالا خون رو بوی نکردی خب حالا بو کن اره می دونم ازارت به یه سوسک هم نرسیده چه برسه به ادم  نه من دیوونه نیستم ولی از وختی که یه جمله روشنیدم دست خودم نیست دستم رو که بو می کنم احساس می کنم تو ی کشتن چندین هزار  ادم بی گناه نقش داشتم  کدوم ادم بذار که برات مفصل تعریف کنم توی این دهکده ی جهانی روزانه هزاران ادم بی گناه قتل عام می شن من و تو فقط لایک می کنیم یه اخی هم می گیم شاید هم اگه خیلی دلمون سوخت براشون فاتحه می خونیم اون قدر از این صحنه ها و عکس های دردناک دیدم که برام عادی شده به من چه که داعش سر یه مرد رو گوش تا گوش برید  یا این که اسرائیل یه شبه مردم یکی از روستاهای فلسطین رو بی رحمانه قتل عام کرده دردی از من دوا می کنه یا دلبندم   بچه های یمنی و فلسطینی رو بکشن ولی در عوض کاری به بچه ی من نداشته باشن امریکا و اسرائیل , گفتن اسمشون هم صلوات داره >در پرانتز حیف صلواتی که برای شادی و جدان خفته و بی عرضه ی اینا فرستاد<   ادم کشتن که کشتن زور من که به اونا نمی رسه ابر قدرتن بعضیاشون حق وتو دارن مگه نشنیدی توی جنگ جهانی دوم بمب هسته ای استفاده کردن  واگه ما جیک مون در بیاد  کار مارو هم می سازن خواستیم پیشرفت کنیم کشورمون سری تو سرا دربیاره به همون  انگ زدن که بمب هسته ای می سازن اینا تروریستن انسانیت سرشون نمی شه فعلا که سرم خیلی شلوغه زندگی زن بچه بدبختی اجاره خونه دلار بورس  ولی واقعا دستام بوی خون می ده و نمی شه کاریش کرد  لعنت به من که از خیلی از ظلم و ستم های اطرافم بی خبرم لعنت به من که در برابر ظلم جور هایی که در این دهکده ی جهانی هست سکوت کردم لعنت به من که هم وطن هام رو توی فاجعه منا کشته شدن ولی از من کاری ساخته نیست لعنت به من که دربرابر کشتار یا هولوکاست عربستان سعودی سر خم کردم و ادعا روشن فکرا رو در می یارم و می گم که می خواستن نرن حج لعنت به من که حرم مقدس حضرت زینب در هجومه ولی حرف از بیت مال واقتصاد و چراغ مسجد می زنم بهونه می یارم هزار تا دلیل برای نادیده گرفتن تروریسم داعش و وحشی گری اون توی سوریه و عراق... من اون دنیا همراه داعش عربستان امریکا اسرائیل لعن می شم من هم با سکوتم با بی تفاوتی ایم با حرف های بی سر و ته ام یه تروریست هستم کسی که قدم به قدم با اینا بمب هسته ای انداخته مردم یه روستا رو قتل عام کرده و قصاب ادم شده  به قول یه بزرگوار هرگاه گوشه ای از زمین خونی به ناحق ریخته شود همه مردم جهان دستهایشان بدان الوده است

مهربان