دوراهه مرگ وزندگی

برای قلب شکسته ی دوستم

دوراهه مرگ وزندگی

برای قلب شکسته ی دوستم

دوراهه مرگ وزندگی

می گن گذشته ها گذشته ولی از بعضی گذشته ها نمی شه راحت گذشت می دونی از چی یا بهتره بگم کی از ادمای گذشته از پدرش کسی که وقتی برای اولین بار به دنیا اومد اونو دید کسی که دستاش رو گرفت راه بره کسی که تموم زندگی ایش دختر یکی یه دونه اش بود اما ایا ادمای بزرگ که تاج و تخت داشتن این رو فهمیدن هون ادمایی که گذاشتن به راحتی هزاران هزار نفر زیر گور ادما زنده به گور بشن می شد با یه چکه اب نجاتشون داد اما اون اب رو دریغ کردن می شد یک کم حواسشون جمع باشه که یه ادم زنده با نفس های بریده توی سرد خونه نفس های اخرش رو نکشه در فاجعه منا یا قتل زنجیره ایی منا هزار چند نفر از هم وطن هامون بوسیله ی ال سعود به قتل رسیدن باز هم می گم کسایی که می شد جونشون رو نجات داد 3 مهرماه یه تاریخ خونین توی تقویم سال 94ام وقتی داغ پدر نداشتن رو فهمیدم که اشتباها از دهنم در فت و پیش دوستم گفتم پدر همین یه کلمه تا اعماق جگرش رو سوزوند و من از اون تاریخ به بعد یه جنایت کارم لطفا اگه دختری دیدن با مو های فرفری چشمای قهوه ای درشت و مهربون از گفتن یه کلمه خوداری کنین :(پدر) با هر زبانی اکیدا گفته نشه


دریافت
عنوان: حجاب ایینه ی درون ماست
حجم: 16 مگابایت
توضیحات:  حجاب یا هجاب کدومش درست تره اصلا حجاب چی هست چرا ما باید حجاب داشته باشیم در حالی که خدا به ما زیبایی رو داده خوب هر چی قشنگ باشه نشونش می دن نه این که قایمش کنن ...دلایل داشتن حجاب وجواب دادن به سوال هایی که اکثرا برامون پیش اومده توسط دو خانم با حجاب و بی حجاب .   منبع :اپارات                                                                                                                                                                                                          دریافت  
عنوان:غیرتی شدن جوانان روسی برای دخترمحجبه
حجم: 10.3 مگابایت
توضیحات:  تا دیدن دختر محجبه ای مورد ازار قرار می گیره غیرتی می شن و  می رن  جلو   تا ازش دفاع   کنن   و.... منبع : اپارات
دریافت
عنوان:  حرفای یه برادر به خواهرش در اخرین لحظات مرگش
حجم: 9.48 مگابایت
توضیحات: خواهر گلم به خاطر تو رفتم بجنگم جونم رو به عشق حجاب تو به دست گرفتم خواهرم جوونی ایم رو به پای توریختم توهم  بذرمحبتت را برای هر کسی نپاش  .....  منبع:اپارات                                              دریافت
عنوان: خوش غیرتی یک داور کره ای
حجم: 3.38 مگابایت
توضیحات:وسط بازی بود  که مقنعه اش را از سرش دراوردند تا این که داور مردکره ای......منبع:اپارات